NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovna pro mládež
dětská knihovna
Specializovaný typ veřejné knihovny, která získává, zpracovává a zpřístupňuje knihy a jiné dokumenty pro děti a mládež s cílem uspokojovat jejich informační, vzdělávací a čtenářské potřeby a zájmy.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:189]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001991.htm ]