NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
krajská knihovna
Veřejná knihovna zpravidla univerzálního charakteru, jejímž zřizovatelem je příslušný orgán kraje. Obvykle plní také funkci základní (městské) knihovny v místě sídla. V systému knihoven zajišťuje také regionální funkce.
[KNIHOVNÍ ZÁKON-2001]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:213]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001992.htm ]