NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovna pro nevidomé
slepecká knihovna
Specializovaná knihovna, která získává, zpracovává a zpřístupňuje specifické dokumenty pro nevidomé a poskytuje speciální služby.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001993.htm ]