NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovna prohibitní literatury
knihovna samizdatové literatury
Knihovna, popř. část knihovny obsahující soubor zakázaných, z hlediska daného společenského zřízení ideologicky, morálně anebo jinak škodlivých dokumentů, jejichž půjčování je omezeno zvláštními předpisy.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:278]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:79]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001994.htm ]