NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konzervační knihovna
Knihovna nebo část knihovny s konzervační funkcí, jejímž hlavním posláním je trvale uchovávat příslušnou část dokumentové produkce.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:50]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:211]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001995.htm ]