NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
královská knihovna
1. Označení národní knihovny v některých zemích s monarchickým zřízením (např. Dánsko, Švédsko ad.). - 2. Soukromá knihovna panovníka nebo panovnického rodu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:50]
[HARRODS-2000:640]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001996.htm ]