NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
městská knihovna
Veřejná knihovna zřizovaná správou města pro uspokojování čtenářských zájmů, informačních a vzdělávacích potřeb obyvatelů města.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:51]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:228]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001997.htm ]