NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
multimediální knihovna
Knihovna s fondem multimediálních dokumentů.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:233]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001999.htm ]