NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
muzejní knihovna
Knihovna muzea, která shromažďuje fondy odborné literatury, sbírky psaných a tištěných památek a dokumentů, které jsou výsledkem sběratelské a ochranářské činnosti muzea. Slouží přednostně potřebám muzejních pracovníků.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002000.htm ]