NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
národní knihovna
Ústřední veřejná a univerzální knihovna země (státu) zpravidla dotovaná ze státního rozpočtu, zodpovědná za získávání, zpracování, evidenci, konzervaci a zpřístupňování národního (státního) dokumentového fondu, popř. také za rozvoj národního knihovního systému.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:236-237]
[KNIHOVNÍ ZÁKON-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002002.htm ]