NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odborová knihovna
Univerzální knihovna neveřejného charakteru budovaná a spravovaná odborovou organizací a poskytující služby jejím členům.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:244]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002004.htm ]