NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odborná knihovna
speciální knihovna (nevh.)
Knihovna, která získává, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty se zaměřením na specifický obor, popř. dokumenty speciálního druhu (patenty, hudebniny, slepecký tisk apod.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:327]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002005.htm ]