NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
okresní knihovna
Knihovna zřizovaná a financovaná z veřejných prostředků pro uspokojování knihovnických a informačních potřeb obyvatel okresu a místa sídla knihovny.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:52]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:247-248]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002006.htm ]