NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pobočka knihovny
filiálka knihovny (nevh.), pobočková knihovna
Lokálně vyčleněná část knihovny, která je její organizační součástí a pracuje pod jejím vedením.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:74]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:259]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002008.htm ]