NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pojízdná knihovna
Typ mobilní knihovny, která přijíždí za čtenáři prostřednictvím vozidla.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:52]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:261]
[HRDÁ-2003-1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002009.htm ]