NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prezenční knihovna
Knihovna nebo její vydělený fond, který mohou uživatelé používat pouze na místě ve studovně nebo čítárně.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002010.htm ]