NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
referenční centrum
referenční středisko
Oddělení knihovny nebo informační instituce poskytující především referenční, bibliografické a faktografické služby.
[HEMOLA-1999]
[POSPÍŠILOVÁ-1999]
[BARTŮŇKOVÁ-1999]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002011.htm ]