NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regionální knihovna
Veřejná knihovna která zabezpečuje knihovnické a informační služby pro obyvatele příslušného regionu.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:282]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002012.htm ]