NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sídlištní knihovna
Veřejná knihovna poskytující služby obyvatelům místně určeného obvodu (sídliště) města. Zpravidla je součástí (pobočkou) městské knihovny, která zajišťuje pravidelné doplňování jejích knihovních fondů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:74]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002013.htm ]