NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
soukromá knihovna
Sbírka knih, časopisů a jiných dokumentů, která je majetkem jednotlivce.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:53]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:322-323]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002014.htm ]