NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
spolková knihovna
Knihovna neveřejného charakteru, kterou zřizuje a udržuje určitý spolek a která slouží jeho členům.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:53]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:308]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002016.htm ]