NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
státní knihovna
Knihovna zřízená a financovaná státem. Může plnit stejné funkce jako národní knihovna.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:328]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002017.htm ]