NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
státní vědecká knihovna
Veřejná knihovna zřizovaná a financovaná státem (popř. územním orgánem) s cílem shromažďovat a zpřístupňovat vědecké a odborné literatury.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:54]
[KNIHOVNÍ ZÁKON-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002018.htm ]