NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
středisko vědeckých informací
Instituce nebo její složka, která shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informační zdroje pro potřeby daného oboru nebo instituce.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:99]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002019.htm ]