NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
středisková knihovna
Veřejná profesionální knihovna zřizovaná ve střediskové obci jako poradenské centrum místních lidových (obecních) knihoven s neprofesionálními pracovníky spadajícími do jejího obvodu. Funkci střediskové knihovny plnily rovněž některé okresní knihovny.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:53]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:320]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002020.htm ]