NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
školní knihovna
školská knihovna (nevh.)
Knihovna pro žáky a učitele na základní, střední nebo vyšší odborné škole, zřizovaná a udržovaná z rozpočtu školy. Jejím hlavním úkolem je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu. Může mít dvě samostatné části - knihovnu učitelskou a žákovskou.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:53]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:326-7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002021.htm ]