NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
technická knihovna
Odborná knihovna, jejímž úkolem je informační podpora výrobní a výzkumné činnosti konkrétního podniku.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:53]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:330]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002022.htm ]