NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
učitelská knihovna
Samostatná školní knihovna nebo její součást, budovaná pro potřeby výuky a odborný růst pedagogů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:338]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002023.htm ]