NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
univerzální knihovna
Knihovna, která shromažďuje a zpřístupňuje dokumenty ze všech nebo více vědních oborů lidského poznání.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:54]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:341]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002024.htm ]