NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ústřední knihovna
knihovní středisko (zast.)
Knihovna, která stojí v čele základní nebo dílčí sítě knihoven a je jejich konzultačním a poradenským centrem, popř. plní i funkci jejich přímého řízení.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:54]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:342]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002026.htm ]