NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vědecká knihovna
Univerzální nebo specializovaná knihovna, která získává, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty a informace z určitého vědního oboru nebo skupiny vědních oborů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:54]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:344-345]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002027.htm ]