NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
veřejná knihovna
lidová knihovna (1) (zast.), knihovna s veřejným přístupem (2) (nevh., zř.), veřejně přístupná knihovna (2)
1. (hist.) Knihovna zřizovaná a financovaná z veřejných prostředků (nejčastěji obce, města, regionu) a přístupná veřejnosti.- 2. (po r. 2001, z hled. knih. zák.) Knihovna poskytující veřejnosti rovný přístup k informačním fondům a službám.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:54]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:386]
[KNIHOVNÍ ZÁKON-2001:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002028.htm ]