NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vězeňská knihovna
Speciální neveřejná knihovna v nápravném zařízení.
[DIVIŠOVÁ-1990:393-397]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:343]
[PETŘÍK-1992]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002029.htm ]