NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
videotéka
Uspořádaný soubor videodokumentů budovaný v knihovně nebo jiné instituci s určitým, zřetelně vymezeným studijním, výukovým, rekreačním nebo archivním záměrem.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:348]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002030.htm ]