NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vysokoškolská knihovna
Speciální odborná knihovna vysoké školy, která slouží ke studijní a vědecké práci jejích posluchačů a pedagogů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002032.htm ]