NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
základní knihovna
Veřejná knihovna vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnosti, tvořící podle knihovního zákona součást systému knihoven. Knihovnu s univerzálním knihovním fondem zřizuje příslušný orgán obce, knihovnu se specializovaným knihovním fondem může zřizovat i jiný subjekt.
[KNIHOVNÍ ZÁKON-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002033.htm ]