NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
specializovaná knihovna
Veřejná knihovna se specializovaným knihovním fondem, vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti stanovené novým knihovním zákonem. Tvoří součást systému knihoven.
[KNIHOVNÍ ZÁKON-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002034.htm ]