NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
žákovská knihovna
Samostatná školní knihovna nebo její součást zřizovaná základními, středními nebo vyššími odbornými školami pro potřeby žáků a studentů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:55]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:367-8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002036.htm ]