NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mediatéka
Knihovna, popř. součást knihovny nebo jiné instituce, s uspořádaným souborem obrazových, zvukových a audiovizuálních dokumentů, určeným k jejich uchovávání a zpřístupňování uživatelům, se zřetelně vymezeným studijním, výukovým, rekreačním nebo archivním záměrem.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:225]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002037.htm ]