NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační gramotnost
informační úroveň uživatelů
Schopnost jedince identifikovat informační potřebu, vyhledat informace, zhodnotit je, zpracovat a efektivně využít.
[FEATHER-2001:279]
[SKLENÁK-2001A:7]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:109]
[KÁNSKÁ-1999:67]
[MERTA-1994:77]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002038.htm ]