NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační vzdělávání
Ucelený formativní proces získávání znalostí, vědomostí a návyků z oborů a disciplín, které se zabývají shromažďováním, zpracováním, uchováváním, zpřístupňováním a využíváním informací (především informační vědy a knihovnictví).
[ČERNÁ-1992:83]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:128]
[STRAKA-1990:96]
[SEDLÁK-1996:43]
[CEJPEK-1992:54]
[WIEGANDT-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002041.htm ]