NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
příprava uživatelů informací
výchova uživatelů informací, školení uživatelů
Výuka a školení uživatelů zaměřená na získání nebo rozvinutí jejich schopnosti samostatné práce s informačními zdroji a využívání služeb knihovny.
[FEATHER-2001:454]
[VÁŠOVÁ-1995:135]
[SMETÁČEK-1990:67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002042.htm ]