NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akant
Ornamentální prvek, odvozený od listu bodlákovité rostliny (paznehtník) rostoucí ve Středomoří. Patřil mezi nejužívanější dekorativní prvky v antickém, středověkém i raně novověkém výtvarném umění. Často se používal v rukopisech českého původu 14. a 15. století, zejména v podobě akantových bordur. Z rukopisných iluminací později přešel rovněž do grafické výzdoby tištěné knihy a výzdoby knižních vazeb, kde se udržel až do pozdního baroka.
[BOHATCOVÁ-1990:74,105]
[BROWN-1994:nestr.]
[GLAISTER-1996:1-2]
[ENCYKLOPEDIE-1973:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002043.htm ]