NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
arabské číslice
arabské cifry
Grafické znaky 0-9, které jsou užívány pro označování numerických údajů.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:44]
[HARROD-1977:68]
[HÚŠČAVA-1951:326-327]
[ENCYKLOPEDIE-1973:129]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002045.htm ]