NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archeologická psací látka
Látka užívaná k zaznamenávání písma různými způsoby (např. rytím, tesáním, malováním), která je z přírodního materiálu (kámen, dřevo, kov, listy rostlin, kůra stromů) nebo připravovaného k jinému účelu (plátno, hedvábí apod.).
[HÚŠČAVA-1951:44-48]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:38-39]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002046.htm ]