NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
paleografická psací látka
Látka užívaná k zaznamenávání písma, která je uměle vytvořená s výrazným podílem zásahu lidské ruky a vznikla výlučně nebo přednostně k tomuto účelu. Písmo je na ní nanášeno speciálními roztoky (inkoust, barva) s pomocí psacího náčiní. Jedná se především o papyrus, pergamen a papír, na přechodu mezi oběma druhy psacích látek jsou voskové tabulky.
[HÚŠČAVA-1951:57-86]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:38-39]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002047.htm ]