NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
berní rula
První berní katastr Čechách, evidující pro daňové účely půdu poddaných na venkově a měšťanský nemovitý majetek v letech 1653-1654. Byl proveden na základě vrchnostenského přiznání počtu berních usedlostí na jednotlivých panstvích.
[UNIVERSUM-2001:CD Rom]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002048.htm ]