NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čistopis
1. Rukopis díla, zpravidla psaný nebo diktovaný jeho autorem podle předchozího konceptu. Představuje definitivní podobu díla bez škrtů a oprav, zpravidla sloužil jako předloha pro tisk a mnohdy obsahoval pokyny pro vydavatele. - 2. U dokumentů úřední povahy se jedná o písemnost, která je vyhotovena s vědomím osoby, jejímž jménem ji kancelář vydává a je odevzdána do rukou příjemce.
[SLOWNIK-1955:47]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:207]
[ČMEJRKOVÁ-1999:235]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002049.htm ]