NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
drolerie
Vyobrazení zábavného výjevu, obvykle mírně groteskního charakteru, které se ve středověkých rukopisech objevovalo často ve spojení s rostlinnými úponkami jako výzdoba okrajů psaného textu a nemělo zpravidla vztah k obsahu díla.
[BROWN-1994:nestr.]
[KNEIDL-1989:35-36]
[BOHATCOVÁ-1990:63]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002050.htm ]