NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
excerpta
výpisky, obsahy
1. Doslovné výňatky z odborného textu rukopisného nebo tištěného, které zpravidla slouží jako podklady pro další odbornou práci. - 2. Žánr středověkého scholastického písemnictví shrnující stručně výroky jednoho autora, popř. výroky několika autorů k jednomu tématu.
[HARROD-1977:315]
[GLAISTER-1960:127]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002051.htm ]